Servicevoorwaarden

1. Voorwaarden

Door de website op http://www.fortguild.be te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. De materialen op deze website zijn beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake auteursrechten en handelsmerken .

2. Gebruik licentie

Toestemming wordt verleend om tijdelijk één kopie van het materiaal (informatie of software) op de website van Fortguild te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk kijken. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:

de materialen wijzigen of kopiëren;

  • de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  • proberen de software op de website van Fortguild te decompileren of reverse-engineeren;
  • verwijder alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen van het materiaal;
  • breng het materiaal over naar een andere persoon of “spiegel” het materiaal op een andere server; of
    handelen op een manier die Forguild op enigerlei wijze zou kunnen schaden.

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Fortguild worden beëindigd . Bij het beëindigen van het bekijken van deze materialen of bij het beëindigen van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.

3. Disclaimer

Het materiaal op de website van Fortguild wordt geleverd ‘zoals het is’. Fortguild geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk op intellectuele eigendom of andere schending van rechten.

Verder geeft Fortguild geen garanties of doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

In geen geval is Fortguild of haar leveranciers aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op de website van Fortguild, zelfs als Fortguild of een door Fortguild geautoriseerde vertegenwoordiger is mondeling of schriftelijk in kennis gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden beperkingen op impliciete garanties of aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen

Het materiaal op de website van Fortguild kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Fortguild garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. Fortguild kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. Echter Fortguild geen enkele toezegging aan de materialen update te maken.

6. Links

Fortguild heeft niet alle sites gelinkt aan haar website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link betekent niet dat Fortguild de site goedkeurt. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen

Fortguild kan deze servicevoorwaarden voor haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in die staat of locatie.

9. Gebruik door minderjarigen

Service is alleen bedoeld voor toegang en gebruik door personen van ten minste achttien (18) jaar oud . Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, garandeert en verklaart u dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent en met de volledige bevoegdheid, het recht en de capaciteit om deze overeenkomst aan te gaan en u houdt aan alle voorwaarden van de Voorwaarden. Als u niet ten minste achttien (18) jaar oud bent, is het u verboden toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Service.

10. Contact

Voor vragen, suggesties, verzoeken – gelieve ons te contacteren op hello@fortguild.be.

Fortguild