Privacy en AVG

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het is het beleid van Fortguild om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we van u verzamelen op onze website, http://www.fortguild.be en andere sites die we bezitten en beheren.

1. Informatie die we verzamelen

Loggegevens

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen onze servers automatisch de standaardgegevens van uw webbrowser loggen. Het kan het IP-adres (Internet Protocol) van uw computer, uw browsertype en -versie, de pagina’s die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op elke pagina is doorgebracht en andere details bevatten.

Apparaatgegevens

We kunnen ook gegevens verzamelen over het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Deze gegevens kunnen het apparaattype, het besturingssysteem, unieke apparaat-ID’s, apparaatinstellingen en geolocatiegegevens bevatten. Wat we verzamelen, kan afhangen van de individuele instellingen van uw apparaat en software. We raden u aan het beleid van uw apparaatfabrikant of softwareleverancier te controleren om te zien welke informatie zij ons ter beschikking stellen.

Persoonlijke informatie

We kunnen om persoonlijke informatie vragen, zoals uw:
Naam, e-mailadres, telefoonnummer / mobiel nummer, btw-nummer, openbaar sociaal profiel enz.

2. Rechtsgrondslagen voor verwerking

We zullen uw persoonlijke informatie rechtmatig, eerlijk en op een transparante manier verwerken. We verzamelen en verwerken informatie over u alleen als we daarvoor een wettelijke basis hebben.

Deze rechtsgrondslagen zijn afhankelijk van de services die u gebruikt en hoe u ze gebruikt, wat betekent dat we uw informatie alleen verzamelen en gebruiken wanneer:

 • het is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u een partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat u een dergelijk contract aangaat (bijvoorbeeld wanneer we een dienst leveren die u bij ons aanvraagt);
 • het voldoet aan een legitiem belang (dat niet wordt overschreven door uw gegevensbeschermingsbelangen), zoals voor onderzoek en ontwikkeling, om onze diensten op de markt te brengen en te promoten, en om onze wettelijke rechten en belangen te beschermen;
 • u geeft ons toestemming om dit te doen voor een specifiek doel (u kunt er bijvoorbeeld mee instemmen dat wij u onze nieuwsbrief sturen);
 • of we moeten uw gegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wanneer u instemt met ons gebruik van informatie over u voor een specifiek doel, heeft u het recht om op elk moment van gedachten te veranderen (maar dit heeft geen invloed op enige verwerking die al heeft plaatsgevonden).

We hebben geen houden persoonlijke gegevens niet voor langer dan nodig is. Hoewel we deze informatie bewaren, zullen we deze beschermen binnen commercieel aanvaardbare middelen om verlies en diefstal te voorkomen, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging. Dat gezegd hebbende, adviseren we dat geen enkele methode voor elektronische verzending of opslag 100% veilig is en geen absolute gegevensbeveiliging kan garanderen. Indien nodig kunnen we uw persoonlijke gegevens bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen .

3. Verzameling en gebruik van informatie

We kunnen informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken voor de volgende doeleinden en persoonlijke informatie wordt niet verder verwerkt op een manier die niet compatibel is met deze doeleinden:

 • om u in staat te stellen uw ervaring met onze website aan te passen of te personaliseren;
 • om contact met u op te nemen en met u te communiceren;
 • voor interne administratie en administratieve doeleinden;
 • voor analyse, marktonderzoek en bedrijfsontwikkeling, inclusief om onze website, bijbehorende applicaties en bijbehorende socialemediaplatforms te beheren en te verbeteren;
 • voor reclame en marketing, inclusief om u promotionele informatie te sturen over onze producten en diensten en informatie over derden waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn;
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en eventuele geschillen op te lossen;
 • en om uw sollicitatie te overwegen.

4. Openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden

We kunnen persoonlijke informatie vrijgeven aan:

 • externe serviceproviders om hen in staat te stellen hun diensten te verlenen, waaronder (zonder beperking) IT-serviceproviders, gegevensopslag, hosting- en serverproviders, advertentienetwerken, analyse, foutloggers, incassobureaus, onderhouds- of probleemoplossende providers , marketing- of reclameproviders, professionele adviseurs en beheerders van betalingssystemen;
 • onze medewerkers, aannemers en / of gerelateerde entiteiten;
 • sponsors of promotors van wedstrijden die we houden;
 • kredietinformatiebureaus, rechtbanken, tribunalen en regelgevende instanties, in het geval dat u niet betaalt voor goederen of diensten die wij aan u hebben geleverd;
 • en rechtbanken, tribunalen, regelgevende instanties en wetshandhavers, zoals vereist door de wet, in verband met feitelijke of toekomstige juridische procedures, of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

5. Internationale overdracht van persoonlijke informatie

De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt opgeslagen en verwerkt in Ierland, de Verenigde Staten en België, of waar wij of onze partners, gelieerde ondernemingen en externe providers faciliteiten onderhouden . Door ons uw persoonlijke informatie te verstrekken, stemt u in met de openbaarmaking aan deze buitenlandse derde partijen.

We zullen ervoor zorgen dat elke overdracht van persoonlijke informatie van landen in de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen buiten de EER wordt beschermd door passende waarborgen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van standaardclausules voor gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, of het gebruik van bedrijfsregels of andere wettelijk aanvaarde middelen.

Wanneer we persoonlijke informatie overdragen van een niet-EER-land naar een ander land, erkent u dat derde partijen in andere rechtsgebieden mogelijk niet onderworpen zijn aan vergelijkbare wetten inzake gegevensbescherming als die in ons rechtsgebied. Er zijn risico’s als een dergelijke derde zich bezighoudt met een handeling of praktijk die in strijd is met de privacywetgeving in ons rechtsgebied en dit kan betekenen dat u geen verhaal kunt halen onder de privacywetgeving van ons rechtsgebied.

6. Uw rechten en controle over uw persoonlijke informatie

Keuze en toestemming: door ons persoonlijke informatie te verstrekken, stemt u ermee in dat wij uw persoonlijke informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken in overeenstemming met dit privacybeleid.

U hoeft ons geen persoonlijke informatie te verstrekken, maar als u dat niet doet, kan dit van invloed zijn op uw gebruik van deze website of de producten en / of diensten die op of via deze website worden aangeboden.

Informatie van derden: als we persoonlijke informatie over u ontvangen van een derde partij, zullen we deze beschermen zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Als u een derde partij bent die persoonlijke informatie over iemand anders verstrekt, verklaart en garandeert u dat u de toestemming van die persoon heeft om de persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.

Beperken: u kunt ervoor kiezen om het verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke gegevens te beperken. Als u eerder met ons hebt ingestemd om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor directmarketingdoeleinden, kunt u op elk moment van gedachten veranderen door contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens. Als u ons vraagt ​​om de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken te beperken of te beperken, zullen we u laten weten hoe de beperking uw gebruik van onze website of producten en diensten beïnvloedt.

Toegang en overdraagbaarheid van gegevens: u kunt om details vragen van de persoonlijke informatie die we over u bewaren. U kunt om een ​​kopie vragen van de persoonlijke informatie die we over u bewaren. Waar mogelijk zullen we deze informatie verstrekken in CSV-formaat of een ander gemakkelijk leesbaar machineformaat. U kunt op elk moment verzoeken dat we de persoonlijke informatie die we over u hebben, wissen. U kunt ook verzoeken dat we deze persoonlijke informatie overdragen aan een andere derde partij.

Correctie: Als u van mening bent dat de informatie die we over u bewaren onjuist, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens. We zullen redelijke stappen ondernemen om alle informatie die onjuist, onvolledig, misleidend of verouderd is, te corrigeren.

Kennisgeving van datalekken: Wij zullen voldoen aan de wetten op ons van toepassing ten aanzien van een inbreuk op de gegevensbeveiliging.

Klachten: Als u van mening bent dat we een relevante wet inzake gegevensbescherming hebben geschonden en een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens en geef ons alle details over de vermeende inbreuk. We zullen uw klacht onmiddellijk onderzoeken en schriftelijk op u reageren, met de resultaten van ons onderzoek en de stappen die we zullen nemen om uw klacht te behandelen. U heeft ook het recht om in verband met uw klacht contact op te nemen met een regelgevende instantie of gegevensbeschermingsautoriteit.

Afmelden: als u zich wilt afmelden voor onze e-maildatabase of u wilt afmelden voor communicatie (inclusief marketingcommunicatie), neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens of meld u af met behulp van de afmeldingsmogelijkheden in de communicatie.

7. Cookies

We gebruiken “cookies” om informatie over u en uw activiteiten op onze site te verzamelen. Een cookie is een klein stukje gegevens dat onze website op uw computer opslaat en elke keer dat u het bezoekt, zodat we kunnen begrijpen hoe u onze site gebruikt. Dit helpt ons om u inhoud te bieden op basis van door u opgegeven voorkeuren (bijv. Uw apparaattype, uw voorkeurstaal etc.).

We kunnen op onze websites externe bedrijven en individuen inschakelen, bijvoorbeeld analyseproviders en inhoudspartners. We verlenen deze derden toegang tot geselecteerde informatie om namens ons specifieke taken uit te voeren. Ze kunnen ook cookies van derden plaatsen om de diensten die ze leveren te leveren. Cookies van derden kunnen worden gebruikt om u te volgen op andere websites die dezelfde service van derden gebruiken. Aangezien we geen controle hebben over cookies van derden, vallen ze niet onder het beleid van Fortguild.

Als u geen cookies van ons wilt accepteren, kunt u uw browser opdracht geven om cookies van onze website te weigeren. De meeste browsers zijn standaard geconfigureerd om cookies te accepteren, maar u kunt deze instellingen bijwerken om cookies helemaal te weigeren of om u op de hoogte te stellen wanneer een website probeert een cookie in te stellen of bij te werken.

Als u op meerdere apparaten door websites bladert, moet u mogelijk uw instellingen op elk afzonderlijk apparaat bijwerken.

Hoewel sommige cookies kunnen worden geblokkeerd met weinig invloed op uw ervaring met een website, kan het blokkeren van alle cookies betekenen dat u geen toegang heeft tot bepaalde functies en inhoud op de sites die u bezoekt.

8. Bedrijfsoverdrachten

Als wij of onze activa worden verworven, of in het onwaarschijnlijke geval dat we failliet gaan of failliet gaan, zouden we gegevens opnemen onder de activa die zijn overgedragen aan partijen die ons hebben overgenomen. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat alle partijen die ons overnemen, uw persoonlijke informatie kunnen blijven gebruiken in overeenstemming met dit beleid.

9. Beperkingen van ons beleid

Onze website kan links bevatten naar externe sites die niet door ons worden beheerd . Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over de inhoud en het beleid van die sites en geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor hun respectieve privacypraktijken.

10. Wijzigingen in dit beleid

We kunnen naar eigen goeddunken ons privacybeleid wijzigen om de huidige acceptabele praktijken weer te geven. We zullen redelijke stappen ondernemen om gebruikers via onze website op de hoogte te stellen van wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van deze site na wijzigingen in dit beleid zal worden beschouwd als acceptatie van onze praktijken op het gebied van privacy en persoonlijke informatie.

Als we een belangrijke wijziging aanbrengen in dit privacybeleid, bijvoorbeeld door een wettelijke basis te wijzigen waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken, zullen we u vragen om opnieuw in te stemmen met het gewijzigde privacybeleid.

Fortguild